marți, 15 decembrie 2015

Ucrainenii ortodocși au ieșit în stradă împotriva Papei Francisc, pe străzile Kievului: “O vizită pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe, fără acordul ei”


Marş împotriva papei Francisc la Kiev 2015

Participanții la o procesiune care a avut loc in aceasta duminica, la Sărbătoarea Sfantului Print Alexandru Nevski, in Kiev, au pichetat Ambasada Vaticanului din Ucraina, potrivit Interfax.
Ortodocsii au afisat bannere, pe care se putea citi: “O vizită pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acordul ei, reprezinta o încălcare a regulilor bisericesti”; “Nu prozelitismului Vaticanului in Ucraina Ortodoxa!”.
Ei s-au adresat Nunțiului din Ucraina, Arhiepiscopul Claudio Gugerott, care a raportat că Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, în timpul unei vizite la Vatican, pe 20 noiembrie (vezi ARHIVA Lăcaşuri Ortodoxe®), l-a invitat pe Papa Francisc sa viziteze Ucraina, titrează LoNews.
“Papa a acceptat oficial invitația. Acest lucru înseamnă că vizita propusă Papei în Ucraina va avea loc în acești termeni, conveniti la nivelul Ministerelor Afacerilor Externe ale Ucrainei și Vaticanului”, se arata in adresa.
Autorii au reamintit că vizita Papei în orice țară este, de obicei, o misiune pastorală și, conform normelor relațiilor inter-bisericești, o vizită pe teritoriul canonic al altei Biserici trebuie să fie discutata cu ierarhia ei.
Ambasada a fost ultimul punct al procesiunii, la care au participat câteva sute de persoane. Acestea au marsaluit pe străzile principale ale capitalei Ucrainei.

luni, 7 decembrie 2015

Lepădarea întâi se face prin gând. Şi pentru îndoiala în credinţă Dumnezeu ne pedepseşte. 


Dacă numai cel ce gândeşte răul e întocmai cu cel ce l-a lucrat, apoi toţi cei ce au o gândire ecumenistă, ori gândesc că cip-ul nu ne afectează mântuirea; ori că indiferenţa, tăcerea şi laşitatea e normală; ori avorturile, sau orice fel de păcate şi compromisuri fac şi nu se pocăiesc, aceştia ce răspuns vor da la Judecată pentru nenumăratele mulţimi ale fărădelegilor lor?
Ham, gândind să râdă de fratele său, lepădat a fost. Cei ce s-au unit cu Core au fost mistuiţi de foc, nimic zicând sau făcând. Şi cei din vremea lui Ilie asemenea au pătimit. Şi Saul, cu gândurile slujirii de idoli învoindu-se, s-a lepădat de Dumnezeu. Şi Ahitofel, numai sfătuind pentru păcat, a murit. Şi fii lui Aaron, greşind, s-au sfârşit. Şi Anania şi Safira, cu nebăgare de seamă petrecând, vreme de pocăinţă n-au aflat. 

Dar cei ce fac întru cunoştinţă fapta lor, privesc la învoirea lor şi zic că aşteaptă cu credinţă hotărârea dreptăţii ce li se cuvin. Pentru ce se lasă amăgiţi de chipul smereniei lor, când ei sunt cu totul străini de faptele cele bune şi numai cele potrivnice fac înaintea lui Dumnezeu? Fariseii au suferit mustrare atunci când Mântuitorul Hristos le-a arătat pe faţă minciuna portului şi a chipului lor. Iar cei ce adesea se plictisesc de mustrările cugetului şi caută să şi-l adoarmă, spre a scăpa de ele. Atunci amar este adevărul celor care caută să-l ascundă. ÎNDOIALA ÎN CREDINTA


Credinta vine din auz si auzul prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Carte. Credinta vine din cuvânt. Credinta noastră în Dumnezeu ne vine si se întăreste în noi din predica preotului la biserică, din sfaturile date de bătrâni, din citirea cărtilor sfinte si mai ales din cuvintele si învătăturile pe care le auzim si le citim zilnic din Sfânta Evanghelie.

Dar în Sfânta Scriptură auzim că unii sfinti, din Vechiul si Noul Testament, s-au îndoit în credintă.

Asa s-a îndoit Avraam. Căci atunci când i-a zis Domnul: Eu sunt Domnul Care te-a scos din Urul Caldeii, ca să-ti dau pământul acesta de moste-nire..., a zis Avraam: Stăpâne Doamne, pe ce voi cunoaste că-l voi mosteni?... Atunci a zis Domnul către Avraam: Să stii bine că urmasii tăi vor fi pribegi în pământ străin, unde vor fi robiti si apăsati patru sute de ani (Facerea 15, 7, 13). Si au stat în robie 430 de ani. De aceea a întrebat Moise: "De ce, Doamne, au trecut cei 400 de ani, că s-au împlinit anii?" Si a zis Dumnezeu: "Anii s-au împlinit, dar canonul pentru păcatele poporului, nu". Deci, în loc de 400 de ani, le-a dat canon de stat în robie 430 de ani.

De ce n-a murit Moise în pământul făgăduintei, ci a murit la muntele Nebo? Căci Moise, care a condus poporul acela, a fost cel mai blând om de pe fata pământului, cum se spune la Numerii: Moise însă era omul cel mai blând dintre toti oamenii de pe pământ (Numerii 12, 3). Pentru o greseală nu a intrat în pământul făgăduintei. Pentru o greseală l-a pedepsit Dumnezeu să nu treacă Iordanul: pentru că s-a îndoit la stânca Rafidim. Că Dumnezeu i-a spus: Ia toiagul si adună obstea, tu si Aaron, fratele tău, si grăiti stâncii înaintea lor si ea vă va da apă; si le veti scoate apă din stâncă si veti adăpa obstea si dobitoacele ei.

A luat deci Moise toiagul din fata Domnului, cum poruncise Domnul. Si a adunat Moise si Aaron obstea la stâncă si a zis către obste: Ascultati, îndărătnicilor, au doară din stânca aceasta vă vom scoate apă? Apoi si-a ridicat Moise mâna si a lovit în stâncă cu toiagul său de două ori si a iesit apă multă si a băut obstea si dobitoacele ei. Atunci a zis Domnul către Moise si Aaron: Pentru că nu M-ati crezut, ca să arătati sfintenia Mea înaintea ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu veti duce voi adunarea aceasta în pământul pe care am să i-l dau (Numerii 20, 8-12). Pentru îndoiala aceasta, Moise n-a văzut pământul făgăduintei.

De ce a suferit Sfântul Simeon Bătrânul 283 de ani, câti ani au fost de la faraonul Ptolomeu Filadelf până la Hristos? Pentru că s-a îndoit. N-a crezut că Hristos Se poate naste dintr-o fecioară. Si i-a dat Dumnezeu canon să mai trăiască 283 de ani ca să vadă pe Cel născut din Fecioară.

Asa s-a îndoit si Toma la învierea lui Hristos si a trebuit să fie mustrat oarecum de Hristos: Fiindcă M-ai văzut, Tomo, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut si au crezut. Hristos a pus astfel fericirea a zecea după Înviere, ca să întărească credinta celor ce nu văd dar cred, precum suntem noi si cum trebuie să fie toti crestinii până la sfârsit. Ce spune Apostolul Iacov: Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale (Iacov 1, 8). Omul îndoielnic care zice: "Oare este sau nu Dumnezeu? Oare este iad, sau nu este?" este ca un nor pe care îl poartă satana cum vrea, căci el nu crede cu fermitate, cu tărie, în existenta lui Dumnezeu. De aceea satana îl duce oriunde.

Să vă dau o pildă. A venit un mosneag deunăzi si a zis:

- Părinte, în ziua de Sfântul Vasile am văzut la restaurant multă lume. Vor merge toti aceia în iad? Eu cred că nu vor merge toti.

I-am răspuns:

- Nu crezi dumneata, dar Duhul Sfânt ne spune în psalmi prin gura Sfântului Prooroc David: Că Tu esti Dumnezeu care nu voiesti fărădelegea, nici va locui lângă Tine cel ce vicleneste. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toti cei ce lucrează fărădelege (Psalm 5, 4-5). Nu crezi dumneata că Dumnezeu nu-i părtas la fărădelegile noastre? Ce spune Scriptura? Pentru ce ai asezat asezământul de lege al Meu prin gura Ta, iar tu ai urât învătătura si ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta? (Psalm 49, 17-18). Si mai zice în psalmi: Pune-voi fărădelegea ta înaintea ta si te voi mustra.

Hristos a spus: Intrati pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta si lată este calea care duce la pieire si multi sunt cei care o află. Si strâmtă este poarta si îngustă este calea care duce la viată si putini sunt care o află (Matei 7, 13-14).

Deci nu te mira că merg multi la joc sau că cei care merg la bine pe cărarea cea strâmtă sunt putini. Tot lucrul bun este rar. Deci nu vă îndoiti de cuvintele Mântuitorului. Nu sta la îndoială când e vorba de a împlini porunca lui Hristos si de a te feri de păcate.

Dacă n-a crutat Dumnezeu pe Avraam si pe Moise pentru îndoială, dacă nu l-a crutat pe Toma si pe altii care s-au îndoit, nu ne va cruta nici pe noi. Aceia au fost sfinti si Dumnezeu i-a pedepsit în această viată ca să nu se muncească în vesnicie.

Oare câti dintre crestinii de azi nu se îndoiesc în credinta în Dumnezeu? Câti nu caută dovezi si zic: "Nu cred până nu văd!" Câti nu caută să pipăie rănile si coasta Mântuitorului, căutând dovezi ale existentei lui Dumnezeu. Credinta vine din auz, iar nu din pipăire si vedere.

Câti dintre crestinii botezati nu zic: "Aici este raiul si iadul! Aici pe pământ este totul!" Si nici când se văd bolnavi, în fata primejdiei, a sărăciei, a mortii si nici măcar la bătrânete nu se întorc la Dumnezeu ca să plângă cu amar ca Petru, viata lor din tinerete, cheltuită în desfrânări, în răutăti si în necredintă. Putini sunt cei ce se pocăiesc de păcate la bătrânete. Cei mai multi mor asa cum au trăit, în îndoială, necredintă si nepocăintă, spre a lor vesnică osândă.

Cu adevărat mare este credinta în Dumnezeu, însotită de fapte bune! Dar cei ce zac în îndoială, cad din dreapta credintă apostolică în tot felul de secte si grupări religioase. Multi din cei îndoielnici se smintesc de Biserica întemeiată de Însusi Hristos; se smintesc de Maica Domnului, de Sfânta Cruce, de sfintele icoane si de preoti; se smintesc de sfinti si de cinstea dată lor. Se smintesc de Tainele întemeiate de Hristos, de învătăturile Sfintei Scripturi, pe care o răstălmăcesc după mintea lor, spre a lor osândă si amăgirea multora.

Să stăm dar neclintiti în dreapta credintă si să ne bucurăm că suntem fii ai Bisericii lui Hristos de două mii de ani. Necredinciosii se leapădă si caută să vadă pe Dumnezeu cu ochi trupesti; îndoielnicii vor să pipăie rănile Domnului; cei slabi în credintă caută minuni; sectele părăsesc Biserica, răstălmăcesc dogmele credintei si vestesc altă Evanghelie; cei robiti de patimi amână pocăinta, iar noi, fiii învierii si fiii lui Dumnezeu după har, să-I rămânem credinciosi până la sfârsit, stiind că cel ce va răbda toate până la sfârsit, acela se va mântui. Amin.
 Parintele Cleopa 

miercuri, 16 septembrie 2015

Patriarhia dezaprobă acțiunile de învrăjbire între cultele religioase! Iată ce putem citi:

Patriarhia dezaprobă acțiunile de învrăjbire între cultele religioase!

O credincioasă pune astfel problema: "Pe vremea lui Neagoe Basarab sau a Brâncovenilor ce ar mai fi comunicat Patriarhia Română?

Răspuns: Constantin Brâncoveanu îl exila direct. Îl punea într-o barcă cu direcţia spre Bosfor şi acolo preaîndrăcitul Daniel devenea Sultan.Monahul Teodot faţă de patriarhie e ca un munte faţă de nişte pietricele. Să fim serioşi!


Să dea Dumnezeu să scoată toate legiunile de draci din Patriarhia Română din deal! Doamne ajută!
Pe viitor...sfinţirea mega-moscheei...


Alte link-uri:

https://saccsiv.wordpress.com/2015/09/15/foto-sfintirea-crucii-pusa-de-catalin-berenghi-pe-terenul-pe-care-victor-ponta-vrea-ridicarea-mega-moscheei-slujba-cu-doi-preoti-bor-a-participat-si-monahul-teodot/

marți, 12 mai 2015

Duhovnicii Athosului despre card


Argumentele teologice care au stat la baza poziţiei Greciei în anul 1997 au fost oferite sinodului de marii duhovnici athoniţi care au sprijinit descoperirile dumnezeieşti ale Sfîntului Paisie Aghioritul, recent canonizat. Următoarele fragmente sînt transcrise din înregistrările audio (aflate la sfîrşit) efectuate în Muntele Athos în luna Mai 2008 de un duhovnic român:

Părinte Aristide, v-am ruga câteva să ne daţi sfaturi referitor la această problemă (a actelor electronice).

Pr. Aristide: Asta e ceea ce spune Apocalipsa. În final trebuie să înţelegem că oamenii vor să se întoarcă la un fel de idolatrie, cum a fost la început, şi asta după cum se vede, mergem către sfârşit. Ne adună. Templul lui Solomon se pregăteşte, şi se ştie că e templul lui antihrist, nu ştim când va fi gata, dar va fi. Toate aceste dificultăţi pe care le avem, lipsurile, ei ne conduc şi ne adună, să ne strângă din toate părţile, de acolo, de acolo, ca să n-avem de ales şi să spunem: „Bine, doar daţi-ne de mâncare şi vom tăcea”. Nu trebuie să se ia aceste acte. S-a vrut să se facă asta, să se introducă, dar Dumnezeu a întors (situaţia). Dumnezeu va vorbi fiecăruia ce trebuie făcut. Masoneria internaţională e cea care încearcă să le introducă. Prin acest cip vor şti că vorbim, ce vorbim, unde-am fost, tot.

Creştinii întreabă ce să facă acum, dacă se eliberează aceste documente şi ei au nevoie să-şi achite datoriile, să se întreţină, etc.

Pr. Aristide: Nu trebuie să le ia, aceasta este hotărârea.

Şi părintele Paisie Aghioritul a avut descoperire dumnezeiască şi a fost categoric.

Pr. Aristide: Dumnezeu va întoarce (va răsturna) acestea, ne va arăta ce să facem.

Credeţi că aceasta este o problemă importantă?

Pr. Aristide: Dumnezeu ne vrea sfinţi! Trebuie să se adune creştinii. Şi monahi, şi mireni. Şi să rămână cu Hristos.

Dar dacă unii ierarhi sau alţi slujitori vor zice să le luăm, că nu-i nimic?

Pr Aristide: Canoanele Sfinţilor Apostoli spun nu. Dacă eşti creştin şi te întreabă dacă te lepezi de Hristos, cum să asculţi?

… este lepădare?

Pr. Aristide: Cipul nu este pecetea. Cipul e doar pentru a şti tot despre noi. Prin cip înlesnesc pecetluirea. Cipul e chiar pasul înainte de ultima treaptă care este pecetluirea.

Atunci omul, dacă acceptă, este despărţit de Hristos!

Pr. Aristide: Primind aceste acte, e ca şi cum l-am lua pe diavol lângă noi. Nu e lepădare direct, dar îi dai lui toate drepturile. Mai ales funcţionarii publici, profesorii, vor trebui să le ia. Uite aşa ne strâmtorează din toate părţile, ca să ne lege. Dar Dumnezeu poate întoarce (răsturna) toate acestea. Şi războiul. După cum se văd acum lucrurile, către acolo merg: să ne adune. Nu trebuie să luăm cipuri şi acte din acestea.

*

Părinte Gavriil, am vrea nişte sfaturi, când informatica şi electronica au avansat şi ne pun în postura să luăm acte electronice.

Pr. Gavriil: Părintele Paisie spune clar că nu trebuie să luăm actele electronice. Numărul acesta 666 e numărul diavolului, şi dacă îl luăm şi semnăm, l-am recunoaşte pe satana ca stăpân al nostru. Aşadar nu trebuie să-l luăm! Trebuie să ne închinăm numai Domnului şi Dumnezeului nostru, nu la altcineva, iar în momentul în care am primit acest act suntem de acord cu regulile satanice pe care vor să ni le impună. Cei care primesc sunt ca un element negativ, fiindcă după asta pot foarte uşor să primească pecetea. Părintele Paisie a fost împreună în Sinai cu părintele Adrian, care stătea acolo de 32 de ani, şi aceleaşi descoperiri dumnezeieşti le avea şi acest părinte ca şi părintele Paisie despre documentele electronice. Numărul satanei, 666, este numele lui, şi cei care primesc acest număr – pentru că semnăm actele -, Dumnezeu retrage harul (asupra numelui satanei Dumnezeu nu poate menţine harul! – n.n.) şi nu vom avea puterea să rezistăm când se va veni cu pecetluirea pe mână sau pe frunte, pe toată creştinătatea. Imediat după actele electronice se va trece la etapa următoare, pecetluirea, nu se rămâne la acte electronice, ci imediat se va trece la pecetluire (cum au şi zis). Şi în Grecia sunt diferite opinii, dar marea majoritate nu vor aceste acte. Părintele Paisie Aghioritul spunea că primii care vor lua actele vor fi egumenii şi episcopii. Părintele Paisie mai spunea că mulţi vor lua aceste buletine, şi puţini nu le vor lua… De aceea, duhovnicul trebuie să spună corect şi hotărât că nu trebuie să ia aceste acte. Care le va lua.. la mila lui Dumnezeu… Şi noi ne neliniştim. Nu-i uşor, dar nădăjduim că harul lui Dumnezeu va ajuta. Nu trebuie să le spunem oamenilor să se sperie, dar nici să le spunem că „nu e nimic”. Mulţi părinţi din Sfântul Munte spun că aceste acte electronice îndepărtează de credinţa adevărată. Dacă au 666 sub orice chip, să nu se primească! Prin actele electronice, ne vor controla şi ne vor lipsi de libertatea pe care ne-a dat-o Hristos. Macabeilor li s-a spus să mănânce carne, şi au refuzat, şi au fost martirizaţi. Dacă pentru un lucru aşa mărunt s-au făcut martiri, darămite acum când ne porunceşte Hristos să nu luăm aceste acte, că-L negăm pe Dumnezeu! Sfânta Matrona zice că în vremurile de prigoană vom trăi cu cocoloaşe de pământ, şi tot nu vom muri de foame. Că Dumnezeu va binecuvânta şi pământul, să-l mâncăm, să ne mântuim. Dumnezeu e cel mai bun Doctor şi Iconom şi Arhiereu.

*

Pr. Ioanis: Dacă poţi, să nu-l iei. Noi nu-l luăm. Alţii vor lua…

Dar ca duhovnic ce să spunem creştinilor care vor un sfat?

Pr. Ioanis: Ce-a făcut Alexei al Rusiei, aşa să faceţi şi sfinţia voastră. Că el n-are legătură nici cu Papa, nici cu buletinele.

Dar el e în Rusia, noi avem altă conducere bisericească în România, nu aparţinem de el.

Pr. Ioanis: Dacă puteţi să nu luaţi (actul), nu-l luaţi.

Dacă nu-l ia şi-şi pierde serviciul, ce vor face? Au reabilitare înaintea lui Dumnezeu, au pocăinţă dacă l-au luat?

Este pocăinţă, dar să nu se ajungă să-şi pună pecetea pe frunte şi pe mână. Dar după câte văd, într-acolo se merge. Iar pe linia roşie e bine să nu mergi. Un om din Cipru deja spunea că avea pecetea pe mână, şi nu mai putea să-şi facă sfânta cruce. Şi în Ierusalim sunt care au deja implant. A venit episcopul Onufrie din Ucraina şi a îndemnat creştinii să lupte să nu-l ia. Dumnezeu vă va arăta ce trebuie făcut, Dumnezeu e iubitor de oameni. Nu-l luaţi. Dar vedeţi întâi ce fac ierarhii, şi să-i întrebaţi, şi apoi mai vedem ce e de făcut. Toţi mucenicii cu luptă şi cu post şi cu rugăciune au ajuns Sus. Sfânta Maria Egipteanca a postit şi iată unde a ajuns! Vedeţi ce poate postul?

*

Pr. Nectarie: Actele sunt pregătite, dar oamenii s-au împotrivit. Şi Biserica. În 1986 au început şi în 1997 au fost gata. Sfântul Sinod, în 1997 a spus să nu le luăm. Şi Sfântul Munte a spus acelaşi lucru. Toţi au spus nuactelor care au cod de bare sau bandă magnetică, şi celor care au înăuntru un microcip. Telefonul are microcip, dar problema nu este tehnologia, ci scopul cu care se face acest control al oamenilor, căci toate aceste acte sunt înainte-mergătoare, exact înainte de închinarea finală. Toate animalele au început să aibă cip, iar dacă nu au, poliţia are dreptul să le ia. Aşa va fi şi cu oamenii. Au început cu actele, şi vor să ajungă la faza de a le pune în om (vezi legislaţia europeană – n.n.).

Aţi vorbit cu vreun specialist în electronică să vă explice?

Pr. Nectarie: Chiar dacă nu au cip, cod de bare au sigur. Nu se vede în microcip, dar codul de bare face acelaşi lucru: pune numărul asupra obiectului sau animalului sau omului. Un avocat la Uniunea Europeană a afirmat textual să se bage un cod la mână şi la frunte, şi a spus că nu mai trebuie să scoatem cardul, ci să se pună direct pe mână şi frunte.

Sfinţia voastră ce le spuneţi creştinilor să facă?

Pr. Nectarie: Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Omul credincios nu ia nici obiecte care au microcip. Dacă le spui nu-l lua! … sunt unii oameni în Grecia care nu iau nici lucruri din supermarket care au cod de bare ca să nu ajute venirea lui antihrist. Dacă nu-l ia numai eu, rămân singur, trebuie să fim uniţi încât statul să dea înapoi.

Părintele Paisie spune că şi actul acesta este lepădare.

Pr. Nectarie: Părintele Paisie după ce s-a împotrivit cipului, a plecat să-şi facă mănăstire, unde acum sunt computere, poarta se deschide cu telecomanda, iar părintele Paisie a ştiut toate aceste lucruri şi nu s-a împotrivit acestora.

Pentru că alta este o bancnotă sau un lucru, şi alta este paşaportul sau buletinul care-l identifică pe om.

Pr. Nectarie: Da. Pentru acest lucru nu luăm buletinul. Paşaportul nu este obligatoriu, ne putem dispensa de el. La fel şi telefonul. De acestea te foloseşti, dar buletinul este semnătura şi personalitatea mea, identitatea mea, pentru asta trebuie să nu-l luăm. Celelalte lucruri nu (nu sunt identitare). Dar actul de identitate să nu-l luăm. Asta trebuie să spună Biserica. Noi, în Grecia, ne-am opus, am cerut episcopilor, iar episcopii toţi împreună au spus să nu se ia.

*

Părinte, aş vrea să ne spuneţi câteva cuvinte în general despre acest subiect, şi dacă prezintă un pericol pentru cel care va lua acest document?

Pr. Partenie: Eu nu sunt de acord cu sistemul acesta european care este conceput de sioniştii care vor să pună în practica Apocalipsa Sf. Ioan. Şi o iau aşa, metodic. Şi eu mă neliniştesc de subiectul acesta pentru că lumea, deşi vede unde merge lucrurile, nu-şi dă seama. Subiectul ar trebui să-i precupe pe toţi creştinii în general, şi mai ales Biserica. Atunci când Biserica nu vorbeşte, adică Sinodul, ce poate să facă un singur preot? Eu personal nu-l iau. Oamenii vor suferi mult din cauza asta, pentru că dacă nu-l iei, nu vei putea să cumperi, să vinzi, să faci nimic, şi oamenii se vor împărţi, se vor face comunităţi, cei ce vor să ţină dreapta credinţă, şi vor fi nevoiţi să ia calea munţilor. Într-o zi o să vină o mare prigoană şi un mare rău asupra Bisericii. Aşa cum a fost în vremea comunismului în Rusia, aşa va fi şi acum. De aceea la sfârșitul vremurilor Dumnezeu a pus deoparte pe Sf. Ilie şi pe Sf. Enoh, fiindcă numai ei îl vor mustra pe Antihrist.

Totuşi, perioada Sf. Ilie şi a Sf. Enoh e atunci când va veni antihrist, acum e o perioada premergătoare.

Pr. Partenie: Într-adevăr, n-am ajuns zilele acelea, dar o să le ajungem, fiindcă după cum merg lucrurile nu suntem departe. Ca duhovnic, dacă spune cineva să nu ia lumea buletinele, va suporta consecinţele. Dacă se vor ridica creştini şi oameni ai Bisericii şi vor protesta, sigur va ajunge foc mare şi subiectul va trebui pus în discuţie.

În Elada iată că s-au făcut proteste.

Pr. Partenie: Şi încă protestează.

Deci e o problemă foarte serioasă pe tema aceasta.

Pr. Partenie: Este una dintre cele mai serioase probleme. Ni se vor impune, fiindcă suntem în Uniunea Europeană.

Ce trebuie să facă creştinii? Să postească, să se roage mai mult?

Pr. Partenie: Spune în Apocalipsă că în vremurile acestea de grea încercare creştinii care vor fi în zilele astea şi se vor împotrivi, vor fi mucenici mai mari decât cei dintâi. Şi va fi mare măcel. Şi dacă încă nu au reuşit să impună buletinele este pentru că s-a împotrivit Biserica. De aceea ei au grijă întâi să îngenuncheze Biserica, şi după aceea au cale liberă. Spune Mântuitorul că apostazia se va petrece, fiindcă nu va trece nici o iotă din Scriptură care să nu se împlinească. Când vedem că guvernele din lume fac legi pentru homosexuale, unde ne aflăm, în ce zile? Ne aflăm în vremuri foarte tulburi.

Deci trebuie rugăciune mai multă, lucrare duhovnicească mai intensă.

Pr. Partenie: Da. De ce credeţi că se petrec atât de multe furturi şi nelegiuiri? Tocmai ei înşişi le înlesnesc, ca să poată mai apoi să pună pecetea, adică apostazia. Noi trebuie să ne vedem de lupta noastră şi să luptăm în continuare.


miercuri, 29 aprilie 2015

Jidanul miliardar David Rockefeller a suferit al 6-lea transplant de inima la varsta de doar 99 de anisori ce s-a incheiat cu succes

Miliardarul David Rockefeller a trecut cu succes de a 6-a operatie de transplant de inima in 42 de ani, la venerabila vârstă de 99 de ani.

Operatia de transplant de inima, care a durat 6 ore a fost realizata de o echipa de chirurgi privati la reședința lui principală, pe mosia familiei din Pocantico Hills, New York. Nu pare sa fi obosit legendarul om de afaceri cunoscut pentru dinamismul său și viclenia sa.
Primul sau transplant de inima a avut loc în 1976, după un accident de masina dramatic, dupa care a suferit un atac de cord. A fost operat 24 ore mai târziu și dupa numai o săptămână facea jogging.

David Rockefeller se va odihni pentru următoarele săptămâni in complexul lui de pe insula Hanuatu, după ce a trecut cu succes transplantul de inima, al 6-lea la numar in 42 ani, la venerabila vârstă de 99 de ani.
Bătrânul de 99 de ani a permis reporterilor să-i puna câteva întrebări la doar 36 de ore după operație.
«De fiecare dată cand primesc o inimă nouă, simt o suflare de viață ce imi cuprinde tot corpul meu. Mă simt plin viață » , a declarat reporterilor.
Fiind intrebat despre secretul longevității sale, domnul Rockefeller a explicat ca o viață simplă este calea de a merge inainte.
«Oamenii imi pun de multe ori această întrebare și am răspuns întotdeauna același lucru: iubeste-ti viața. Trăiesc o viață simplă, mă joc cu copiii , mă bucur de lucrurile pe care le am, petrec timp cu prietenii loiali şi buni » a recunoscut, zâmbind.
«Am făcut o grămadă de bani în viața mea, dar i-am dat, cea mai mare parte, deoparte. Nu există nici un punct de a avea, dacă nu aveți posibilitatea să împărţeşti, să dărui » a explicat filantropul renumit.
Omul care a avut, de asemenea, doua transplanturi de rinichi in 1988 și 2004 este în continuare extrem de pozitiv despre starea sa de sănătate și speră să trăiască până la 200 ani, a declarat el reporterilor în glumă și în spirit de bun augur, doar câteva ore după operația sa.

Vedeţi şi:

Ultimul interviu al lui Aaron Russo (Dezvaluiri Cutremuratoare Despre Masonerie) | DOCUMENTAR

Botezul latinilor (papistasi,catolici),si a celorlalti eretici este minciuno-botezDin pidalion:

https://ortodoxiasingurabisericaadevarata.wordpress.com/pidalionul-canoanele-si-dogmele-ortodoxe/


"Prin Corabia aceasta (PIDALION) se închipuieşte Soborniceasca Biserică a Lui Hristos, a cărei temelie este Credinţa cea Ortodoxă în Sfânta Treime. Iar scândurile şi grinzile sunt dogmele Credinţei şi tradiţiile. Catargul este Crucea. Vântrelele, nădejdea şi dragostea. Cârmuitorul,  Domnul nostru Iisus Hristos. Prorari şi marinari, Apostolii, şi Diadohii Apostolilor, şi toţi Clericii. Gramaticii şi notarii, învăţătorii cei după vremi. Călătorii, toţi Ortodocşii Creştini. Marea, este viaţa aceasta. Suflarea cea lină şi zefirul, sunt suflările şi harurile Sfântului Duh. Vânturile, ispitele cele împotriva ei. Iar cârma ei, prin care se îndreptează  către limanul Ceresc, este cartea aceasta a Sfintelor Canoane."


Sfântul Ioan Hrisostom

Pidalionul  sau Cârma Bisericii  este o carte publicată la anul 1800 în limba greacă de ieromonahul Agapie şi sfântul Nicodim  Aghioritul,  şi care cuprinde  canoanele  Sfinţilor  Apostoli,  ale Sinoadelor  Bisericii  şi ale Sfinţilor Părinţi   şi  dascăli  ai  Ortodoxiei.

Pentru   cei  care  sunt  în  demnitatea  preoţească,  ţinerea   poruncilor  canonice  este mărturia unei bune rânduieli  şi a oricărei unimi duhovniceşti. De aceea noi primim  cu toată inima dumnezeieştile canoane şi întărim  în întregime  şi fără vreo schimbare conţinutul lor, aşa cum a fost învăţat  de alăutele sfinte ale Duhului, întru  toţi slăviţii Apostoli, de cele şapte sfinte Soboare A-toată-lumea  şi de Sinoadele  locale întrunite pentru  a proclama  astfel de porunci,  şi de Sfinţii  noştri  Părinţi  - căci toţi,  până  la unul,  luminaţi de Duhul  Sfânt, au statornicit ceea ce este spre folosul şi mântuirea sufletelor noastre.
Pidalionul readuce prospeţimea şi veşnica-folosinţă  a Canoanelor apostolice la urechile  celor îndoielnici în dreapta credinţă,  îndemnându-i deopotrivă  pe  mireni,  călugări,  teologi,  preoţi  şi episcopi:
„Dacă  le veţi păstra întru totul, veţi fi mântuiţi şi veţi avea pace; dar dacă nu le veţi asculta, veţi fi pedepsiţi şi veţi avea o luptă continuă, unii contra altora, primindu-vă astfel plata cuvenită pentru neascultarea voastră.” (Epilogul canoanelor apostolice).


„Cei   ce   pun  întru  defăimare   pe  sfinţitele   şi   dumnezeieştile  canoane   ale sfinţiţilor părinţilor, care şi pe sfânta biserică o trec cu vederea, anatema fie. Fiindcă sfinţii noştri părinţi creştineasca vieţuirea împodobesc, şi către dumnezeiasca  evlavie o povăţuiesc.”


CANONUL  46
Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc  botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim.  Că ce  conglăsuire  este  lui Hristos  cu veliar? Sau ce  parte Credinciosului   cu  necredinciosul?   [Apost:  47,  68;  sobor  2:  7;  sobor  6:  95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6, 15]

TÂLCUIRE
Dreptslăvitorii creştini  se cuvine a se feri de eretici, şi slujirile lor a le urî. Iar mai vârtos însuşi ereticii  se cuvine a se mustra  şi a se înţelepţi  de către episcopi şi prezbiteri,    doar  cumva  vor  înţelege  şi se vor întoarce,  din  rătăcirea  lor.  Pentru aceasta şi canonul  acesta rânduieşte,  că, oricare episcop, sau prezbiter,  ar primi  ca de drept  şi adevărat  botezul  ereticilor  sau jertfa  ceea ce se proaduce  de dânşii, unul  ca acesta, poruncim ca să se caterisească. Fiindcă  ce conglăsuire  are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul  cu cel necredincios?  Căci cei ce primesc cele de către  eretici,  sau şi ei au aceeaşi socoteli  al acelora,  sau cel puţin  nu  au osârdie  spre a-i scoate pe dânşii  din  cacodoxia lor. Că cei ce bine  voiesc (adică se învoiesc)  la slujbele  acelora, cum  pot  a-i mustra  pe ei ca să lepede  eresul  lor cel cacodox şi rătăcit.

Pentru aceasta şi SfântuIeromartirul Chiprian care a stătut episcop alCarhidonului, şi tot soborul cedimprejurul său, cel de optzeci şi patru deepiscopi, ce s-au adunat în Carhidon, urmând apostolesculuacestuia canoncare leapă botezul ereticilor de obşte, încă şi apostolescului canon 68 celui cezice, că cei de eretici botezaţsau hirotonisiţi, este cu neputinţă, a fi ori creştini,ori clerici. Urmând ei ziccanoanelor acestora, au aşezat canon prin careleapă botezul ereticilor, şi al schismaticilor împreună. Dovedindu-o aceasta,şi din alte multe scripturilnice ziceri, iar mai ales din acea apostoleas:,,Un Domn, o Credinţă, un botez (Efeseni 4). Că dacă, zic ei, una estesoborniceasca biserică, şi unul estbotezul cel adevărat, cum poate fi adevăratbotezul ereticilor, şal schismaticilor, de vreme ce ei nu sunînlăuntru înbiserica cea sobornicească ci s-au rupt dintr-însa prin eresIar de este adevăratbotezuereticilor şi al schismaticilor, şi este adevărat şi cel al drept slăvitoareşial soborniceştii biserici, apoi nu este un botez, precum Pavel strigă, ci două.Care este prea cu necuviiă.

...marele Vasilie, pe ale rui canoane aşijderea le-a pecetluit cel al 6-lea sobora toată lumea (în canonul 2că adăugând în întâiul său canon a zice, carebotezuri sunt primite, şi care neprimite, în do le împarte pe acestea, zicând:Că, botezul ereticilor: adică al celor cu totul despărţiţi de biseri, şi caredupă însăşcredinţă sunt osebiţi de cei drept slăvitori, şi a cărora osebirepriveşte dea dreptul la credinţa cea întru Dumnezeu, s-au părut bine cuvântatăprici celor din început cu totul a se lepăda. Iar botezuschismaticilor, sausocotit adică a fi de cuviinţă de tre soborul cel de lângă Chiprian, şiFirmilian anostru, să se lepede şi acesta; fiindcă schismaticii cei ce se numesccuraţzic, şi înfrânaţi, şi de sac purtători, şi Idroparastaţi(adică cei cesăvârşesc Liturghia numai cu apă), şi alţii, sau despărţit la început de biserică,şi despărţindu-se numai aveau în sineşi Darului Duhului Sfânt, fiindcădarea acestuia stăiase. Pentru aceea ca nişte mireni făcându-se, nici darduhovnicesc aveau, nici stăpânire de a boteza, sau a hirotonisi; Şi după urmarecei ce se botezau de dânşii, ca de mireni botezându-se, au poruncit să seboteze cu adevăratul botez al bisericii cei soborniceşti, dar însă fiindcă s-ausocotit de cuviinţă de troarecare Părinţi ai Asiei, să fie primit botezulschismaticilor, pentru oarecare iconomie a multora, fie primit. Însă însemnează,că botezul schismaticilor, care în întâiul său canon îl primeşte marele Vasilie,îcel 47 al său îl leapădă, zicând, noi cu un cuvânt, pe cei curaţi, şi înfrânatici,şi de sac purtători, pe toţi îi botezăm Iar de este la voi oprit botezul al doilea,pentru oarecare iconomie, precum este şi la Romanicuvântul nostru însă săai putere de a strica adică pe botezul acestora. Drept aceea dacă pebotezuschismaticilor îl strică marele Vasilie, pentru că le lipseau săvârşitul,dar, de prisos este de a mai întreba cineva de se cuvine să boteze pe eretici. Iarîn canonul al 20 al său hotărâtor zice, că pe eretici nu-i primeşte biserica, fărăa-i boteza. Aceastaşi socotinţă o are şi marele Atanasie, şi pe ale acestuiacuvintle-a pecetluit soborul al 6-lea că zice, întru atreilea cuvânt asupraArienilor: Arienii se primejduiesc şîntru însăşi plinirea Tainei, a botezuluizic. Căci, dacă deplinirea prin botez se  în Numele Tatălui, şi aFiului, iarArienii nu zic Tată Adevărat, fiindcă tăgăduiesc pe întocmai fiinţa cea dintr-însul, tăgăduiesînsă şi pe Adevăratul Fiu, şi pe altul din nou plăsmuindu-l cunălucirea lor zidit din cele ce nu au fost, pe acesta îl numesc Fiu, cum darbotezul cel ce se  de dânşii, nu este cu totul nefolositor, şi zadarnic? Şi sevede adică după mască, că este botez, dar cu adevărul nicun ajutor are trecredinţă, şcătre buncinstire. Că nu cel ce zice Doamne, acela  şi peadevăratubotez, ci cel ce zice şi cheamă Numelui, şcare are şi credinţădreaptă. Pentru aceasta dar şi Mântuitorul nu a poruncit apostolilor să botezechianumai, ci mai întâi le-a zis să înveţe pe cei ce vor să se boteze, şi aşa să-iboteze în Numele Tatălui, şi aFiului, şi al Sfântului Duh, pentru ca să se facăcredinţa dreaptă din învăţătură, şi cu dreaptă credinţă să sadauge săvârşireabotezului. Pentru aceasta şi multe alte eresuri, zic numai Numele SfinteiTreimi, dafiindcă nu le cugetă acestea drept, nici credinţa o au sănătoasă, şinefolositor au şi pe botezul cel dat de dânşii, fiind lipsiţi de buna cinstire.Drept aceea urmează, că cel ce se stropeşte de dânşii, mai mult sspurcă cupăgânătatea, decât se izbăveşte de ea. Decşcece cugetă cele al Arienilor,măcar de şi citescele scrise, şi zic numirile Sfintei Treimi la botez, însăameţesc pe cei ce iau botez de la dânşii, fiindcă sunt mai necinstitori deDumnezeu decât ceilalţi eretici. Dar şTeologul Grigorie întru un glas, cusfinţice mai-naint zişi zic î cuvântul  ce l Sfântul  Botez tre Arieni sa ş cătr macedonienîntinzându-se, care se Catehiseau. Iar deşchiopătezi în, şi nu primeşti deplinirea Dumnezeirii Fiului şi a Duhului,caută pe altul să te boteze, sau mai bine zice, să te înece în apa botezului,fiindcă eu nu avoie a despărţi Dumnezeirea Fiului, şi a Duhului, deDumnezeirea Tatălui, şi a te face mort, în vreme ce se cuvine a doua oară a tenaşte prin botez. Înt nici darul botezului să-aibă, nici pe nădejdea care senaşte prin botez, pierzând în puţinele slăviri ale celui de o fiinţă şde asemeneafiinţă mântuirea ta. De vreme ce pe oricare din cele trei Ipostasuri o ai pogorîdin aceasta, şi pe sineţi te lipseşti de deplinirea cea pribotez. 


Zice încă şi Dumnezeiescul Hrisostom (în voroava cea la început, era Cuvântul)Nu tamăgească pe tine o ascultătorule adunările ereticilor, că au botezdar nu luminare. Şi se botează ctrupul, iar cu sufletul nu se luminează. Cişi Sfântul Leon în epistolia cea tre Nichita zice: Nici ueretic dă sfinţenieprin taine. Iar Ambrosie în cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice:botezucelor rău cinstitori de Dumnezeu, nu sfinţeşte.

Acestea aşa zicându-se, cu dreptate s-ar nedumeri cineva, pentru ce sfântul atoată lumea sobor al 2-lea şi al 7-lea canon al său, încă şi cel al 6 a toată lumeasoboîn canonul 95 al său, nu a lepădat botezul tuturor ereticilor, dupăapostoleştile canoanele acestea şi după soborul cel de lân sfântul Ciprian, şidupă toţi ceilalţi mari de Dumnezeu înţelepţiţi Părinţi mai sus pomeniţi, alecărora conscripturi, însuşi acest al 6-lea a toată lumea sobor, precum am zis,în al 2-lecanon al său, l-a pecetluit, ci al altor eretici le-au primit botezul, iaral altora nu?

Pentru ca să se facă dalesne de înţeles dezlegarea nedumeririi acesteia, estetrebuinţă a ştcineva mai-nainte, că do feluri de chivernisire, şi de îndreptare,se păzesc în biserica lui Hristos. Un fel se numeşte scumpătatea, iar celălaltsenumeşte iconomie şi pogorământ. Cu care chivernisesc mântuirea sufleteloriconomii Sfântului Duh, uneori cu unul alteori cu altul. Deci Sfinţii Apostoli încanoanele lor cel mai-nainte zice, şi toţi pomeniţisfinţi, au întrebuinţatscumpătatea, şi pentru aceasta desăvârşit leapă botezul ereticilor; Iarsoboarelacestea do de toată lumea, au întrebuinţat iconomia, şi botezulArienilor şi al Macedonenilor l-au primit, şi al altora. Iar pe aEvnomianilor,şi al altora în, nu l-au primit. Pentru , mai ales în vremea soborului al 2-leaArienii şi Macedonenii erau în putere, şi nu numai că erau mulţi întru mulţime,ci aveaşmari puterlân împăraţi, şi pe lângă stăpânitori, se aflau şi lasenat. Drept aceea, întâi pentru ca să-tragă la dreapta slăvire, şi să-iîndepărteze mai cu lesnire, şi alta pentru ca să nu se întâmple mai mult să-isălbăticească asupra bisericii, şi asupra creştinilor, şi răul mai rău să se facă,au iconomisit lucrul aşa, Dumnezeieştii Părinţi aceia iconomisindu-şicuvintele lor cu judecată (Psalm 111: 5). Şi s-au pogorât a primi botezul lor.Iar cum că, acestea nu le zicem de la sine-ne, şi cu cuvinte goale, mărturiisunt laceasta la aceşti doi mari părinţi, Vasilie zic, şi Grigorie. Că mareleVasilie, temându-se de împărăteştile şi dregătoreştile puteri, ale luptătorilorDuhului şi îngrijindu-se ca nu cumva să năvăleas, asupra bisericiiChesariei, care atunci era Finix singur înfiinţat al ortodoxiei, au întrebuinţaticonomia, şi până la destulă vreme nu nume arătat Dumnezeu pe DuhucelSfânt.

Au zis însă şi mai sus marele Vasilie, , botezul celor curaţ(adică alNavatianilor) pe care l-au primit şi al 2-lea şal 6-lea sobor (l-au primit pentruiconomia celomulţi) ci de nu ar fi fost cuvântul acesta al iconomiei, cusoborul al 6-lea ne s-ar fi împotrivit şi luişi, şsoborulu a 2-le de  toată lumea primind  e botezul  oarecăro eretici ş canoanel lu Vasilie pecetluindu-se (adică întărindu-se), care în canonul 1 şi în cel 47 desăvârşitstrică botezul ereticilor? Au doară nu citea aceste canoane lui VasilieSaupentru ce să nu facă osebire, şi să zi, că  pecetluieşte pe toate celelaltecanoane ale lui, afară numai de cel 1 şi 47? Arătat este dar, , au lăsat săînţelegem noi, că marele Vasilie întrebuinţează scumpătatea, iar el, şi cel al 2 atoată lumea au întrebuinţat iconoia, şi aşa nu se vede vreo împotrivă zicere, sauîmpotrivă între dânşii, şi cuvântuacesta al iconomiei este pricina cea mai întâişi Domnitoare, pentru care Soboarele acestea, botezul altor eretici l-a primit, şial altora nu. Însă pe lângă cuvântul iconomiei au stătut şi a doua pricină,pentru care a făcut aşa. Iar aceasta este, ciereticii aceia aror botez le-au primit soboarele acestea, păzeau neschimbat felul, şi materia botezuluiortodocşilor, şse botezau după forma soborniceştii biserici; Iar ereticii aceia, alcărora botez nu l-au primit, au schimbat săvârşirea botezului şi o au stricat,adică chipul felului, să zicem aşa, chemarea, saîntrebuinţarea materiei, adică aafundărilor şi a ieşirilor din apă. Şi cum că aceasta a stătut pricina, martorivrednici de credinţă sunt, mai întâi însuşi cuvintele canonului al 7 alsoborului 2. Că pentru ce altabotezul Evnomianilor, şi al Savelianilor nu l-auprimit, iar pe al Arienilor şi al Macedonenilor l-au primit, de vreme ce de opotrivă, şi Evnomianii, şi Arienii, şi Macedonenii sunt cu totul cumpliţi eretici?(fiindcă Evnomie asemenea ca Arie hulea asupra Dumnezeirii a unuia născutFiului Tatălui, zindu-l pe el zidire a Tatălui, şi slujitor precum se vede încuvântul al 2-lea al marelui Vasilie cel asupra lui Evnomie; Şasemenea caMacedonie hule asupra Dumnezeirii Duhului, zicându-l pe ecă este atreileacu firea după Tatăl precum s vede  aceast în  cuvântul al 3-le amarelui  Vasili cel  asupr lui Evnomie. Şsavelianii, şi arianii, suntîntocmai după eresuri, precum zice Teologul Grigorie. Întocmai este spre păgânătate, şsavelianeşte a împreuna, şarieneşte a despărţi, cea întâadică cufaţa, iar cea a doua, cfirile. Şi iarăşi, că răul în amândo este de-o potrivă,măcar deşi se află în cele potrivnice. Şi socoteallui Savelie introduceIudaismul, după sfinţitul Fotie, iar cea a lui Arie, ba pe Elinismu? Pentru cedacece sunt deopotrivă după eresuri, nu s-au primit deopotri de tresobor? Arătat este, că Arienii, şMacedonieni se botezau fără schimbare, ca şidreptslăvitorii, în trei afundări, şi în trescoateri, şi în trechemări ale SfinteiTreimi, fără a schimba nici feluchemărilor nici materia apei

Că pe evnomiani, zice, care întru o afundare se botează şi cel: Precum şisavelianichipul materiei botezului, adică pe cele trei chemări stricându-le,învăţa, că Tatăl, şi Fiul, şi Duhul sunt faţă. Iar cum că se boteza după chipulbotezului bisericii ereticii aceia al rorbotez soborul l-a primitmartor este şiZonara tâlcuitorului canoanelor. Că citind canonul al 7-lea al soborului 2 acesteazice anume. Nu se botează dar de al doilea aceştia, căci despre sfântul botez lanimic se osebesc de noi, cîntocmai se botează. Şi cum că dimpotrivă, nu duforma botezului bisericii, se botezau ereticii aceia, arora botez nu l-au primit,martor este iarăşi acestaşi Zonara zicând: Aceştia dar, şi toţi ceilalţi eretici seboteza sfinţii Părinţau legiuit. Că ori nu s-au norocit de Dumnezeiescul botez,sau norocindu-se, nu drept nici după chipul dreptslăvitoarei biserici, s-aunorocit de el. Deci pentru că ereticii aceea păzeachipul apostolescului botez,canoanele acelor două soboare, i-au primit ca botezaţi.

….botezulatinilor este minciunonumit botez. Şi pentruaceasta, nici după cuvântul amărunţimei este primit, nici după cuvântuliconomiei. Nu este primit după cuvântul amărunţimei, întâi pentru că sunteretici. Şi cucă latinii sunt eretici nici o trebuinţă este acusă arătăm, vreodovadă. Că însuşi aceasta, că avem atâta ură, şi atât întoarcere, iată atâteaveacuri, despre dânşii, este arătată dovadă, că ca pe nişte eretici îi urâmadicăprecum şi pe arieni, sau pe savelieni, sau pe macedonienii cei luptători deDuh.

SfântuMarcu al Efesului (în adunarea 25 cea în Florenţia) de faţă a ziaşa: Noi pentru nimică alta ne-am dezbinat de Latini, decât pentru că sunt, nunumashismatici, cşeretici, pentru aceasta nicse cuvinmăcar a ne uni cudânşii.
doilea latinii sunt nebotezaţi, pentru că nu păzesc cele trei afundări la cece sebotează, precum din început au primit de la sfinţii apostoli dreptslăvitoarea biserică. Latinii cei mai- dinainte mai întâi stricând apostolescul botez,întrebuinţau turnare, adică puţi a pe creştetul copiluluturnând. Care încă şiacum pe la oarecare locuri se lucrea. Iar cei mai mulţi cu o legătură de peride porc, de trei ori aruncă puţine picături de a pe fruntea pruncului. Iar întrealte locuri, precum au vestino de acolo întorndu-se la noi oarecine, că pinbumbac (care fieştecine poate şti câtă a au ridicabumbacul) zice,împlântându-l în apă, ung cu acela pe copil, şi aşa îl botează. Deci,nebotezaţi sunLatinii, pentru că nu fac cele trei afundări şi scoateri,după apostoleasca predanisire.

Deci latinii, şi ca nişte eretici botez nu pot da, pentru că au pierdut Darulcel începător desăvârşirişi pe lân aceasta, au răsturnat şapostolesculbotezul acelor treafundări.
. Deci şi cei mai-nainte de noi asemenea au iconomisit, şi au primit botezulLatinilor, mai ales după chipul cel al doilea. Pentru că papismosul atunci eraîndricul său, şi toate puterile împăraţilor Evropei le avea în mâinile sale, iarîmpărăţia noastră îşi da duhul. Drept aceea de nevoie eracă de nu s-ar fi făcuticonomia aceasta, Papa, ar fridicat neamurile cele apuseneştasupra celorrăsăriteneşti, şi ar fi robit, şi ar fi ucis, şi alte nenumărate răutăţi le-ar fi făcut.Dar acum când relele cele de acest fel nu ni le pot face, fiindcă au pus asupranoastră Dumnezeiască pronie, acest fel de păzitori carşînsăştrufaşiloracelora desăvârşit le-au smerit sprânceana. Acuzic, când nimic asupra noastrăpoatturbarea papismosului, ce matrebuie iconomie? Că iconomia are măsurişi hotare, şi nu este veşnică şnehotărâtă. Pentru aceasta şTeofilact alBulgariei zice: Cel ce face ceva după iconomie, nu chiar ca ulucru bun, faceaceasta: Ci ca un lucru trebuincios la o vreme. (tâlcuirea la cap 5 stih 11 către Galateni) în destul am iconomisit, zice Teologul Grigorie în lauda cea treAtanasie, nic(socoteala) cea străină primindu-o, nici pe a noastră stricându-o,care cu adevărat ar frea iconomie. Aşa zic şi eu. Cu adevărarea iconomieeste aceasta, nd printr-însa, nici pe latini putem ai întoarce, şi noi călmscumpătatea sfinţitelor canoane, şi primim minciunobotezul ereticilor. Că aiconomisi se cuvine unde nu se faccălcare de lege, zice DumnezeiesculHrisostom. Iar cum că cu iconomie s-au făcut închipuirea aceeadintruaceasta este arătat, că pâ atunci răsăritenii botezau pe apusenii cei ce seîntorceau. Precum mărturiseşte aceasta localnicul sobor cel din LateranoRomei; Care s-a făcut la anul de la Hristos 1215 că zice acesta în canonul 4 cărăsăritenii nu liturghiseau, acolo, unde mai-nainte ar fi liturghisit apusean, denu ar fi făcut mai-nainte a sfântă, spre curăţire. Şapoi zice, că răsăritenii aldoilea boteza pe apusenii cei ce veneau la biserica răsăritului, adică ca pe uniice nu aveau botez sfânt şi apostolesc (Dodecavivlion a lui Dositei foaia 8, 24).Deci, când până atunci, după mărturia a însuşi vrăjmaşilor, răsăritenii îi botezau,arătat este, că în urmă pentru mare iconomie au întrebuinţat chipul Mirului,fiindcă nu folosea slăbiciunicemai de pe urmă a neamului nostru, să aţâţemamult mânia papismosului, şcu aceasta în, fiindcă atunci surpaseră şistricaseră toate cele rău făcute în Florenţa, şi multă latinească mânie erapentracestea Drep aceea şi  după  c a trecu iconomi trebui să-şi aibă  locu lo amărunţime şapostoleştile canoane.


…………………………………………………………………………………………………………

CANONUL  47

Episcopul,  sau prezbiterul pe cel  ce are botez după adevăr, de-l va boteza din început, sau pe cel spurcat de către cei necinstitori  de Dumnezeu,  de nu îl va boteza, să se caterisească.  Ca unul ce-şi bate joc de Crucea, şi de Moartea Domnului,  şi nu osebeşte  pe ierei de către minciunoierei. [Apost: 46, 68; sobor 2: 7; sobor 6: 95, 84; Carhid: 1]

TÂLCUIRE
...daca episcop sa prezbiter   n ar  botez c botezul sobornicti ş dreptslăvitoarebiseric pe cel spurcat adică pe cel boteza de cătr necinstitorii de Dumnezeuadică   de eretici,   să  s caterisească.   Fiindcă   batjocoreşte   Crucea ş MoarteDomnului, rău şi cu greşeală socotind că spurcatul şi pânritul botezul ereticiloreste în închipuirea Cruci şi aMorţi Domnului, care nu este, şi pentr aceasta îprimt peel, şi îl are asemenea cu botezul drep slăvitorilor Şi pe lângăacesteafiindcă  n osebt p adevăraţii   iereii dreptslăvitorilor di mincinoşi iereii ereticilor Ce deopotrivă  p amândo c p nişt adevăraţ î primte. Că nicurâtu botez al ereticilo face crtin aderaţ pecei ce într dânsu se boteazănici hirotonia lor facaderaţiierei pe cei ce se hirotonisesc de dânşii, după apostolescul canon68. Însă însemnează că, precum am zis, într închipuirea Cruciişi a Morţi Domnului se face Sfântu Botez. Că zice Pavel:,,Câţi în Hristo ne-abotezat întru   Moarte lu ne-am botezat Ş împreună   c dânsul   da ne-aîngropa prin botez într moarte”  (Roman 6: 3) şi, împreună  sădiţ ne-am făcutcu asemănare Morţi Lui Dar şi Crucea botez s-anumi de către Domnul după Hrisostom care zice: ,,botezul,cu care Eu mă botez, vă veţi boteza. [Matei 20: 22,
23] Şi iarăşi ,,cu botez am a mă boteza, şi cum mă strâmtorez, până ce se va sfârşi”[Luca 12: 50]


…pe cei ce dinaştere sunt eretici, şi de dânşii spurcaţi, apoi venind la dreaptaslăvire. Drept aceea şi nu zice de al doilea să-i botezăm, ca pe unii ce mai-nainteau fost botezaţi, ci să-i botezăm (că de nu va boteza zice) ca pe unice niciodatăar fi fost botezaţi după dreapta slăvire.